In domeniul securitatii si sanatatii in munca

I. Realizam evaluarea factorilor de risc de accidentare si/sau imbolnavire profesionala
Scopul principal al evaluarii riscurilor profesionale este protejarea sanatatii si securitatii lucratorilor. Evaluarea riscurilor ajuta la diminuarea posibilitatii de vatamare a lucratorilor si de afectare a mediului ca urmare a activitatilor legate de muncă. Aceasta ajuta, de asemenea, la mentinerea competitivitatii si productivitatii societatii. Conform prevederilor legislatiei din domeniul securitatii si sanatatii in munca, toti angajatorii trebuie sa evalueze riscurile in mod periodic. Evaluarea riscurilor de accidentare si/sau imbolnavire profesionala se face pentru fiecare loc de munca in parte, angajatilor care sunt expusi la acelasi risc avand activitati similare sau apropiate, fiind urmata de intocmirea unui plan de prevenire si protectie cu masurile necesare a fi luate pentru eliminarea sau diminuarea riscurilor.

II. Intocmim dosare care cuprind documentatie  in conformitate cu legislatia in vigoare, respectiv:
- decizii de organizarea activitatii pe locurile de munca;
- normative de acordare a echipamentelor individuale de protectie;
- evidentierea zonelor cu risc ridicat si specific de accidentare (unde si daca este cazul);
- evidentierea zonelor cu pericol grav si iminent de accidentare (unde si daca este cazul);
- tematici pentru toate fazele de instruire a angajatilor (general introductiv si la locul de munca la angajare, cat si periodic);
- instructiuni specifice de protectia muncii pentru fiecare loc de munca sau activitate;
- fisa postului pentru angajati, cu modul de insusire a cunostintelor si de respectare a masurilor de  sanatate si securitate in munca;
- regulamentul de ordine interioara, inclusiv obligatia de a cunoaste si de a respecta instructiunile de sanatate si securitate in munca.

III. Acordam consultanta periodica care in functie de domeniul de activitate se poate realiza lunar, trimestrial sau semestrial, si care cuprinde:
- participarea efectiva la verificarea insusirii si a modului de aplicare a masurilor propuse in planul de prevenire si protectie;
- monitorizarea functionarii sistemelor si echipamentelor de protectie;
- tinerea evidentei meseriilor care au nevoie de autorizare si modul de exercitare a acestora cu respectarea prevederilor legale (electricieni, motostivuitoristi, etc.);
- monitorizarea existentei si a starii echipamentelor individuale de protectie;
- urmarirea dotarii cu afise de semnalizare de securitate;
- participarea la evenimentele deosebite ce pot sa apara (control sau accident);
- intocmirea de rapoarte si liste prevazute in Hotararile Guvernului;
- participarea la punerea in practica a masurilor dispuse de catre inspectorii de munca, cu ocazia controalelor si al cercetarii evenimentelor.

IV. Coordonare in domeniul securitatii si sanatatii in munca pentru santiere temporare sau mobile:
PTA Group prin personalul sau abilitat poate realiza in conformitate cu HG 300/2006 coordonarea in domeniul securitatii si sanatatii in munca pe santiere, respectiv:
- elaborarea planului de securitate si sanatate in munca a santierului ce apartine Beneficiarului;
- intocmirea planurilor proprii de securitate si sanatate ale Antreprenorilor si Subantreprenorilor;
- intocmirea Registrului de Coordonare si a Dosarului de Interventii Ulterioare;
- realizarea coordonarii de securitate si sanatate in munca pe perioada realizarii proiectului, cat si pe perioada executarii lucrarilor.

 

TIPURI DE SERVICII IN SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA


•    Identificarea pericolelor si evaluarea riscurilor pentru fiecare componenta a sistemului de munca (executant, sarcina de munca, mijloace de munca, echipamente de munca si mediul de munca pe locuri de munca/posturi de lucru ) si stabilirea masurilor tehnice, organizatorice si sanitare specifice;
•    Elaborarea si actualizarea planului de prevenire si protectie;
•    Elaborarea de instructiuni proprii pentru completarea si/sau aplicarea reglementarilor de securitate si sanatate in munca, tinand seama de particularitatile activitatilor si ale unitatii/intreprinderii, precum si ale locurilor de munca/ posturilor de lucru;
•    Stabilirea atributiilor si raspunderilor in domeniul protectiei muncii, ce revin lucratorilor, corespunzator functiilor exercitate, care se consemneaza in fisa postului, cu aprobarea angajatorului;
•    Elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire, stabilirea periodicitatii adecvate pentru fiecare loc de munca, asigurarea informarii si instruirii lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca si verificarea cunoasterii si aplicarii de catre lucratori a informatiilor primite;
•    Instruirea introductiv generala de protectia muncii, precum si testarea cunostintelor, completarea fiselor individuale de securitatea muncii;
•    Instruirea conducatorilor de locurilor de munca privin organizarea activitatii de securitate si sanatate in munca la nivel de societate;
•    Elaborarea programului de instruire si testare la nivelul intreprinderii si/sau unitatii;
•    Intocmirea planului de actiune in caz de pericol grav si iminent (unde este cazul);
•    Stabilirea si intocmirea evidentei zonelor cu risc ridicat si specific prevazute de lege;
•    Stabilirea zonelor care necesita semnalizare de securitate si sanatate in munca, stabilirea tipului de semnalizare necesar si amplasarea conform prevederilor Hotararii de Guvern 971 din 2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si sanatate la locul de munca;
•    Intocmirea listelor cu meseriile si a profesiile prevazute de legislatia specifica, pentru care este necesara autorizarea exercitarii lor (unde este cazul);
•    Intocmirea listelor cu posturile de lucru al carui personal necesita examene medicale suplimentare (unde este cazul);
•    Intocmirea listei cu posturilor de lucru care la recomandarea medicului de medicina muncii necesita testarea aptitudinilor si/sau control psihologic periodic (unde este cazul);
•    Identificarea echipamentelor individuale de protectie necesare pentru posturile de lucru din intreprindere si intocmirea necesarului de dotare a lucratorilor cu echipament individual de protectie, conform prevederilor Hotararii de Guvern 1048 din 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca;
•    Informarea angajatorului asupra deficientelor constatate in timpul controalelor efectuate la locul de munca si propunerea de masuri de prevenire si protectie;
•    Elaborarea deciziilor interne de organizare a activitatii de securitate si sanatate in munca impuse de lege;
•    Cercetarea accidentelor de munca ce au produs incapacitate temporara de munca;
•    Asigurarea materialelor si mijloacelor tehnice pentru informare si instruire (tematici, brosuri, filme, materiale de propaganda , camera video, calculator, videoproiector, alte materiale);
•    Stabilirea clauzelor privind securitatea si sanatatea in munca la incheierea contractelor de prestari de servicii cu alti angajatori, inclusiv la cele incheiate cu angajatori straini.

joomla template 1.6